Aquest lloc fa servir cookies pròpies i de tercers

“Nou apartat sobre transparència econòmica a Mensurtech.com” publicació dins de l‘apartat de Notícies de Mensurtech SL

Pacificació del trànsit, seguretat viària, mobilitat sostenible, visió artificial i sistemes intel·ligents de control

Presència en xarxes socials i canvi d’idioma de navegació

Cercador intern

Si li és més còmode, pot fer servir les funcions opensearch d’aquest lloc web

Cercador
  Notícies

Nou apartat sobre transparència econòmica a Mensurtech.com

Fotografies, vídeos i presentacions
Les dades de transparència s’oferiran durant 5 anys

La instal·lació de la tercera fase del lloc web corporatiu de Mensurtech inclou un apartat per al compliment de la legislació vigent en matèria de transparència econòmica. El destí i ús de tots els fons públics gestionats per la firma es recull detalladament en una secció accessible des de totes les pàgines del lloc web.

Totes les empreses contractistes amb l’Administració pública estan obligades, en funció del seu volum de negoci, a fer públics els detalls relatius a les adjudicacions que han aconseguit. La llei espanyola 19/2013, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix les formes en què s’ha de produir la necessària transparència.

A més d’aquesta norma, la majoria de comunitats autònomes han dictat la seva pròpia legislació dins del mateix àmbit, reforçant les exigències tant a les administracions públiques adjudicadores com a les companyies adjudicatàries.

Per afrontar la complexitat de la situació, Mensurtech SL ha comptat amb l’assessorament especialitzat d’Estratègia del contingut, que ha dissenyat uns procediments senzills per complir la legislació i establir aquest apartat com un avantatge competitiu enfront d’altres empreses.