Aquest lloc fa servir cookies pròpies i de tercers

Destinació dels fons públics en la contractació de solucions de Mensurtech SL

Pacificació del trànsit, seguretat viària, mobilitat sostenible, visió artificial i sistemes intel·ligents de control

Presència en xarxes socials i canvi d’idioma de navegació

Cercador intern

Si li és més còmode, pot fer servir les funcions opensearch d’aquest lloc web

Cercador
Transparència

Traçabilitat dels fons públics gestionats per Mensurtech

Cada cèntim procedent de fons públics i gestionat per Mensurtech, SL té el seu reflex en aquesta pàgina. En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de les diverses normes autonòmiques sobre aquestes matèries, reproduïm l'origen i el destí de tots els capitals públics invertits en les solucions tecnològiques i sistemes de Mensurtech.

Les dades que consten en aquesta pàgina han de tenir reflex en els llocs oficials sobre transparència econòmica de les administracions contractants, fins i tot quan es tracta d'adjudicacions pel procediment de contractes de menor quantia. En tot cas, la informació que aquí consta indica el portal web en el qual ha de trobar-se justa correspondència amb aquestes dades.

Per a cada client —ordenats alfabèticament— s'ensenyen les operacions econòmiques i els convenis de col·laboració acordats i sotmesos a l'obligatorietat de publicació. Els imports no inclouen els impostos corresponents.

Badalona

Client
Ajuntament de Badalona
Objecte del contracte
Sistema embarcat de reconeixement de matrícules
Data de lliurament
Import de licitació
13.980 €
Import d'adjudicació
13.980 €
Procediment d'adjudicació
Contracte menor
Obligacions addicionals
Formació en l'ús del sistema i manteniment tècnic durant un any
Garantia del sistema
Un any, a comptar de la data de lliurament
Correspondència amb portal de transparència
http://transparencia.badalona.cat

Dades actualitzades el

Capellades

Client
Ajuntament de Capellades
Objecte del contracte
Conjunt semafòric a la confluència de la carretera B-224 amb el carrer Immaculada Concepció
Durada dels treballs
Quatre setmanes
Data de lliurament
Import de licitació
17.865,04 €
Import d'adjudicació
16.745,04 €
Procediment d'adjudicació
Contracte menor
Modificacions en el projecte
Reducció d'elements de control
Garantia
Un any de garantia per al sistema
Correspondència amb portal de transparència
http://www.capellades.cat/transparencia.html

Dades actualitzades el

Totes les dades exposades poden exportar-se mitjançant el procediment de copiar i enganxar a fulls de càlcul o a altres formats de treball. Es mantindrà sempre l'estructura alterna d'ítem i el seu corresponent valor, mostrant aquest en una posició tabulada.